ქართული ენა და ლიტერატურა

ინგლისური ენა

რუსული ენა

მათემატიკა

გეოგრაფია

ისტორია

ლიტერატურა

ბიოლოგია

ქიმია

ფიზიკატექსტი

საიტის ძრავი ერთ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალია  ხარისხის განსაზღვრისას რადგან სწორედ აქედან ხდება საიტის მართვა ანუ საიტზე ნებისმიერი ინფორმაციის დამატება, რედაქტირება წაშლა.

რა უფრო მაღალი ხარისხისაა ძრავი მით უფრო მარტივია საიტის განახლება, ურფო  სწრაფად იტვირთება საიტი და მარტივია შემგდომში საიტისთვის ახალი ფუნქციიების დამატ