უჯრედი

უჯრედი
ციტოპლაზმა
ბირთვი
რნმ
ცილის ბიოსინთეზი
უჯრედის სასიცოცხლო ციკლი

გამრავლება

გამრავლება

გენეტიკა

მენდელის მიერ დადგენილი კანონზომიერებები
არასრული დომინირება
გამაანალიზებელი შეჯვარება
დიჰიბრიდული შეჯვარება(მენდელი)/მორგანის კანონი
ცვალებადობა

ანატომია

ანატომია
გულ-სისხლძარღვთა სისტემა
სასუნთქი სისტემა
საჭმლის მომნელებელი სისტემა

ევოლუცია

ევოლუცია(მოძღვრება)

ეკოლოგია

ეკოლოგია(მოძღვრება)